Icecream Ebook Reader 4.50

Icecream Ebook Reader 4.50

Icecream Apps – 16,8MB – Freeware – Windows
IceCream Ebook Reader là một ứng dụng đơn giản nhưng hiệu quả để xây dựng và tổ chức thư viện kỹ thuật số và đọc ebook trên máy tính. Nó hỗ trợ sách ở các định dạng EPUB, FB2, CBZ, CBR, MOBI và PDF.
Chương trình giúp tạo ebook thư viện và xem một danh sách đầy đủ của cuốn sách ở chế độ kệ sách hoặc chế độ xem bảng. Người dùng có thể lọc các nội dung của các loại sau: gần đây, đọc sách, yêu thích, tất cả các sách, và cũng bằng cách định dạng.

Tổng quan

Icecream Ebook Reader là một Freeware phần mềm trong danh mục Giáo dục được phát triển bởi Icecream Apps.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 534 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Icecream Ebook Reader là 5.07 , phát hành vào ngày 10/10/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/09/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 5.07 , được sử dụng bởi 65 % trong tất cả các cài đặt.

Icecream Ebook Reader đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 16,8MB.

Icecream Ebook Reader Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Icecream Ebook Reader!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 534 UpdateStar có Icecream Ebook Reader cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản